MATEMÀTIQUES

    TEMA 6: PROPORCIONALITAT I PERCENTATGES                                                        ACTIVITATS DE PROPORCIONALITAT (CLICA TEMA 9 )                                                               ACTIVITATS DE PERCENTATGE  (CLICA TEMA 10)                                                                                                                                                                                                                                        

TEMA 7 : NOMBRES ENTERS I COORDENADES AL PLA                                                                                                                                
                                                                                                                                             
TEMA 8 : LONGITUD, MASSA, CAPACITAT I SUPERFÍCIE                                                                                                                                                                                  CAPACITAT (CLICA EL TEMA 13)                                                                                        JOC " QUANTS FALTEN?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TEMA 9:  TEMPS I SISTEMA SEXAGESIMAL                                    
SISTEMA SEXAGESIMAL  ( J. CLIC  CLICA TEMA 6 )

TEMA 10:  FIGURES PLANES


HTTP://CLIC.XTEC.CAT/DB/JCLICAPPLET.JSP?PROJECT=HTTP://CLIC.XTEC.CAT/PROJECTS/GEOM/JCLIC/GEOM.JCLIC.ZIP&LANG=CA&TITLE=CIRCUMFER%E8NCIES+I+COSSOS+GEOM%E8TRICS  COSSOS GEOMÈTRICS )

     

          TEMA11:COSSOS GEÒMETRICS I VOLUM


           VOLUM (I)JUEGOS MATEMÁTICOS DE VOLUMENES (VEDOQUE)                                                 JOC "QUANTS FALTEN "                                                                                                                    MESURAR ÀREES I VOLUMS                                                                                                                PRISMES                                                                                                                                           POLIEDRES                                                                                                                                       COSSOS GEOMÈTRICS RODONS                                                                                                           PIRÀMIDES                                                                                   
 


Hola nois i noies,
En aquesta pàgina us anirem informant de possibles programes o activitats que podeu fer a casa per tal de repassar els continguts treballats a classe. Us animem a fer-los servir.

1. Aquí us deixo dos links per poder baixar-vos un programa a casa i poder treballar el tema de fraccions.

fraccions

2. Hem començat el tema dels decimals. Aquí us deixem per poder treballar desde casa
decimals 1


3. Us deixem dues direccions per poder practicar les unitats de superficie i pes