PLA D'IMPULS A LA LECTURA

El Departament d'Ensenyament participa en el Pla Nacional de la Lectura. Us posem l'enllaç per tal que visiteu la pàgina. Allà hi trobareu un apartat dedicat a les famílies amb consells, activitats i lectures pròpies de l'edat dels vostres fills.

Pla d'impuls a la lectura 2011-2012